ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างความรับรู้ให้กว้างขวางเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) อ่านเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564)

- ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562    -สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง ปี 2561    -สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ปี 2561     -สถานการณ์ขยะจังหวัดพัทลุง ปี 2561 (เชิงนโยบาย)    -สถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2561 (เชิงนโยบาย) - แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) อ่านเพิ่มเติม...

Metada แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง

New! วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ "การท่องเที่ยว ปี 2558-2560" ของจังหวัดพัทลุง   INFOGRAPHIC การท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง My map เรื่อง ข้าว        1.ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก      2.พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน      3.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน      4.พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทา... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

    โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทล

  • ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

    ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

  • แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2

  • Metada แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.