ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560   วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 08.00 น. นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง   อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ Big Cleaning Day

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ Big Cleaning Day วันนี้ (24 ต.ค.60) เวลา 15.00 น.นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ Big Cleaning Day ณ.พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลาง จ.พัทลุง             อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง

ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง   วันนี้ (12 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุงโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว

 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวัน

 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ Big Cleaning Day

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ Big Cleaning Day

 • ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง

  ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.