ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดการอบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น จัดใน 4 ภาค ดังนี้

• รุ่นที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 21-25 ก.ค. 57 จัดที่ กรุงเทพฯ
• รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 4-8 ส.ค. 57 จัดที่ จ.เชียงใหม่
• รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18-22 ส.ค. 57 จัดที่ จ.ขอนแก่น
• รุ่นที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 1-5 ก.ย. 57 จัดที่ จ.สุราษฎร์ธานี

    ทั้งนี้ขอเชิญผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ iCT ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยสามารถสมัครตาม link ที่แนบมาข้างล่างนี้ได้ทันที

กรุณากรอกแบบฟอร์มตาม link ด้านล่างนี้ >>>

https://docs.google.com/forms/d/1BZD-xsMTu4dlgmDC6tLadQqo6A8f1_p0RA8HODQazhg/viewform

หมาย เหตุ :: ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การอบรม โดยจะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 และจะออกหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม โดยผู้ที่ที่มีสิทเข้ารับการอบรมจะต้องนำหนังสือเชิญมาแสดงในวันลงทะเบียน ด้วย ทั้งนี้สถานที่และรายละเอียดต่างๆ จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ

นางสาวปราณี  สิทธิโรจน์    โทร.02-141-7044

นางสาวพุทธชาติ  ศิริบุตร  โทร.02-141-7045

นายณัฐเดช  ณัฐเดชฤทธิชัย  โทร.02-141-7057

ส.อ. จตุรงค์  บุญเรือง  โทร.02-141-7050

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.