วันนี้ (12 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุงโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง

090909

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.