วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง จัดประชุมชึ้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพัทลุง ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โดยมีนางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และได้บรรยายความเป็นมาของโครงการฯด้วย ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพัทลุง

 250760

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.