วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 08.00 น. นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง

231060

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.