ประจำปี พ.ศ. 2564

-ข่าวประจำเดือน ก.ค. 6489049bfb-9031-4f72-9cb7-9fbbbaf1cf23

-ข่าวประจำเดือน มิ.ย. 64

-ข่าวประจำเดือน พ.ค. 64

-ข่าวประจำเดือน เม.ย. 64

-ข่าวประจำเดือน มี.ค. 64

-ข่าวประจำเดือน ก.พ. 64

-ข่าวประจำเดือน ม.ค. 64

 

ประจำปี พ.ศ. 2563

-ข่าวประจำเดือน ธ.ค. 63

-ข่าวประจำเดือน พ.ย. 63

-ข่าวประจำเดือน ต.ค. 63

-ข่าวประจำเดือน ก.ย. 63

-ข่าวประจำเดือน ส.ค. 63

-ข่าวประจำเดือน ก.ค. 63

-ข่าวประจำเดือน มิ.ย. 63

-ข่าวประจำเดือน พ.ค. 63

-ข่าวประจำเดือน เม.ย. 63

-ข่าวประจำเดือน มี.ค. 63 

-ข่าวประจำเดือน ก.พ. 63

-ข่าวประจำเดือน ม.ค. 63


ประจำปี พ.ศ. 2562

-ข่าวประจำเดือน ธ.ค. 62 

-ข่าวประจำเดือน พ.ย. 62

-ข่าวประจำเดือน ต.ค. 62

-ข่าวประจำเดือน ก.ย. 62 

-ข่าวประจำเดือน ส.ค. 62

-ข่าวประจำเดือน ก.ค. 62

-ข่าวประจำเดือน มิ.ย. 62

-ข่าวประจำเดือน พ.ค. 62

-ข่าวประจำเดือน เม.ย. 62

-ข่าวประจำเดือน มี.ค. 62

-ข่าวประจำเดือน ก.พ. 62

-ข่าวประจำเดือน ม.ค. 62


ประจำปี พ.ศ. 2561

-ข่าวประจำเดือน ธ.ค. 61

-ข่าวประจำเดือน พ.ย. 61

-ข่าวประจำเดือน ต.ค. 61 

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.