สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ณ ห้องเพชรทอง ร้อยทองรีสอร์ท ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีนางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

2  1  7  

8  21  22

16  23  17  

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.