สำมะโนประชากรและเคหะ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัยของประชากร วันสำมะโน  จัดทำข้อมูลทุก 10 ปี

สำนักงานสถิติแห่งชาติรับผิดชอบและดำเนินการทำสำมะโนประชากรเมื่อ พ.ศ. 2503 และตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา

***ปี 63 นี้ ถือเป็นการทำสำมะโนประชากร ครั้งที่ 12 และสำมะโนเคหะ ครั้งที่ 6

 

        

 

prachakorn

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.