ใคร...คือ มาดี

มาดี คือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ให้สังเกต คุณมาดี ดังนี้

1. มีบัตรประจำตัวของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

2. มีหนังสือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง


madee

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.