เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์   สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

ขับร้อง/คำร้อง/ทำนอง  :  นายเสฏฐวุฒิ   วราพุฒ   สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

จัดทำโดย  กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

https://youtu.be/x_pAZ_kVs7w

musicstat

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.