แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์

  • พ.ศ. 2562
  • พ.ศ. 2561
  • พ.ศ. 2559 - 2561

-การท่องเที่ยว

Infographic

  • พ.ศ. 2562
  • พ.ศ. 2561

 


 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.