เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563   เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์   สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ขับร้อง/คำร้อง/ทำนอง  :  นายเสฏฐวุฒิ   วราพุฒ   สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม จัดทำโดย  กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://youtu.be/x_pAZ_kVs7w อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563   สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศไทยตามที่อยู่อาศัยจริง และที่อยู่อาศัยของประชากร ณ วันสำมะโน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประชากร ตามที่อยู่จริง และประเภทที่อยู่อาศัยของประชากร เช่น เพศ อายุ สัญชาติ การศึกษา และการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต) และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร และที่อยู่อาศัย ในรอบ 10 ปีติดตามข... อ่านเพิ่มเติม...

ใคร....คือ มาดี

ใคร....คือ มาดี ใคร...คือ มาดี มาดี คือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ให้สังเกต คุณมาดี ดังนี้ 1. มีบัตรประจำตัวของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 2. มีหนังสือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

วัตถุประสงค์สำมะโนประชากรและเคหะ

วัตถุประสงค์สำมะโนประชากรและเคหะ สำมะโนประชากรและเคหะ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประชากร ตามที่อยู่จริงและประเทศที่อยู่อาศัยจริง         เช่น  เพศ , อายุ , สัญชาติ , การศึกษา , การทำงาน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย ( หมู่บ้าน  อบต. เทศบาล ตำบล อำเภอ ) 3. เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชาชน และที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 • ใคร....คือ มาดี

  ใคร....คือ มาดี

 • วัตถุประสงค์สำมะโนประชากรและเคหะ

  วัตถุประสงค์สำมะโนประชากรและเคหะ

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.