ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม...

เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563   เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์   สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ขับร้อง/คำร้อง/ทำนอง  :  นายเสฏฐวุฒิ   วราพุฒ   สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม จัดทำโดย  กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ https://youtu.be/x_pAZ_kVs7w อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563   สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศไทยตามที่อยู่อาศัยจริง และที่อยู่อาศัยของประชากร ณ วันสำมะโน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประชากร ตามที่อยู่จริง และประเภทที่อยู่อาศัยของประชากร เช่น เพศ อายุ สัญชาติ การศึกษา และการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต) และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากร และที่อยู่อาศัย ในรอบ 10 ปีติดตามข... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

ประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563   วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี สำหรับวันอาสาฬหบูชา 2563 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม   อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 • เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  เพลงประกอบสปอตประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 • ประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

  ประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

Previous
Next

covid2

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.