ตรวจราชการ จ.พัทลุง

ตรวจราชการ จ.พัทลุง          เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยมี นางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดให้การต้อนรับ                            ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างเครือข่ายมาดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างเครือข่ายมาดี         สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ณ ห้องเพชรทอง ร้อยทองรีสอร์ท ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีนางพิลาภ รักไทย สถิติจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน                  อ่านเพิ่มเติม...
  • ตรวจราชการ จ.พัทลุง

    ตรวจราชการ จ.พัทลุง

  • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

    ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างเครือข่ายมาดี

    การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สร้างเครือข่ายมาดี

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.