โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือนของสำนักงาน

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2557  สำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12  ของทุกเดือน   โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2557 สำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20  ของทุกเดือน อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครผู้เข้าอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี 2557

  ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดการอบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น จัดใน 4 ภาค ดังนี้ • รุ่นที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 21-25 ก.ค. 57 จัดที่ กรุงเทพฯ• รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 4-8 ส.ค. 57 จัดที่ จ.เชียงใหม่• รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18-22 ส.ค. 57 จัดที่ จ.ขอนแก่น• รุ่นที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 1-5 ก.ย. 57 จัดที่ จ.สุราษฎร์ธานี     ทั้งนี้ขอเชิญผู้ดูแลศูนย์การ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือนของสำนักงาน

  • รับสมัครผู้เข้าอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.