งานกาชาดประจำปี 2558

งานกาชาดประจำปี 2558        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นกรรมการประจำร้านกาชาด เนื่องในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานของดีเมืองลุง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2558 ณ รอบบริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล) ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษก ปีที่ 65 อ่านเพิ่มเติม...

รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นาย ดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • งานกาชาดประจำปี 2558

  งานกาชาดประจำปี 2558

 • ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558

  วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558

 • รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

  รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.