จำนวนและร้อยละของประชากร

            จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2553) สถานภาพแรงงาน                   รวม                  ชาย       &... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2552

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2552     วันที่ 10 กันยายน 2552 ณ ห้องประใยบัว โรงแรมวังโนรา          อ.เมือง  จ.พัทลุง          การ จัดอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่นในครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น  ให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลเบื้องต้นร่วมกันได้ โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท.  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช... อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์          ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรออนไลน์ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • จำนวนและร้อยละของประชากร

  • โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2552

    โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2552

  • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

    ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.