วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษก ปีที่ 65 อ่านเพิ่มเติม...

รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นาย ดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อ วันที่ 6  เมษายน 2558 นาย ดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นาย ดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558

  วันฉัตรมงคล ประจำปี 2558

 • รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

  รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่

 • งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.