พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม วันที่ 10 ธค.59 หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ. 60 ในส่วนของจังหวัดพัทลุง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพัทลุง

ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพัทลุง   นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมแพรทอง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง     อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

  พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

 • ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

  ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็

 • ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพัทลุง

  ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเ

 • ว่าด้วยเรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

  ว่าด้วยเรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.