ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง วันนี้ (27 เมษายน 2560)เ วลา 09.00 น. นางสาวอุบล  หนูเจริญ  สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง  ประจำเดือนเมษายน 2560  (ครั้งที่ 4/2560) เพื่อขับเคลื่อนติดตามงานในส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดพัทลุง  โดยมีนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมกาบบัว  ชั้น 5&nbs... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ Click -->เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๐ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วม เฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ร่วม เฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. และ 18.00 น.นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วม เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ 5 ต.วังอ่าง อำเภอชะอวด และทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี นายวั... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง

    ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง

  • ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  • ร่วม เฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

    ร่วม เฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบ

  • ว่าด้วยเรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

    ว่าด้วยเรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.