พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม วันที่ 10 ธค.59 หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

วันปิยมหาราช 2559

วันปิยมหาราช 2559   วันที่ 23 ต.ค.59 เวลา 7.30 น. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลาง จ.พัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมรับฟังการถ่ายทอดสดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น และเยี่ยมชมนิทรรศการฯ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

  พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

 • วันปิยมหาราช 2559

  วันปิยมหาราช 2559

 • วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

 • ว่าด้วยเรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

  ว่าด้วยเรื่องนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.