ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ ร้านกาชาด

ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ ร้านกาชาด   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ ร้านกาชาด ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายฯ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) เวลา 08.30 น.นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระองค์ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง     อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย   วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง จัดประชุมชึ้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพัทลุง ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โดยมีนางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และได้บรรยายความเป็นมาของโครงการฯด้วย ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพัทลุง       อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ   วันที่13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น.นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมการประชุมคณะทำงานกลั้นกรองสรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแพรทอง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ ร้านกาชาด

  ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ ร้านกาชาด

 • ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และสดุดี สมเด็จพระนารา

 • จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงก

 • ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

  ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการแสดงความคิดเห็

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.