วันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมตักบาตรเนื่องใน "โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร อ.เมือง ต.คูหาสวรรค์ จ.พัทลุง   อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมกันติดป้ายและประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ณ จังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจัดวัดพัทลุง เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 61 พรรษา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดพัทลุง         อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • วันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

  วันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

 • โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

  โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.