กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด"

กิจกรรม      เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ดร. วินัย   บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ส่งเสรืมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะตลอดปี  ณ วัดนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง   อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพวงมาลาเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2558  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)     อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2558

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2558           เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ได้ออกพื้นที่สำรวจในโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558 ณ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว             ตามประกาศจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด           บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร จึงให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรม

  กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด"

 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2558

  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2558

 • ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.