วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม โรงเรียนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนารายมหาราช ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ มีระบบฟอกอากาศ(พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง) จำนวน 4 เครื่อง ประกาศจังหวัดพัทลุงเรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ด้วยจังหวัดพัทลุง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ            (พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง) จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพั... อ่านเพิ่มเติม...

งานกาชาดประจำปี 2558

งานกาชาดประจำปี 2558        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นกรรมการประจำร้านกาชาด เนื่องในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานของดีเมืองลุง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2558 ณ รอบบริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายดนุช  กัจฉปะรักษ์ สถิติจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล) ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 • งานกาชาดประจำปี 2558

  งานกาชาดประจำปี 2558

 • ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

  ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. : 0-7461-3181, 0-7461-1271 เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 71375-7
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.